THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN ẢNH
  • 9858e333e914fd556055cc782a0e235b
  • b2a1bbd4aa1f8b858014c4d97951b919
  • c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
  • e86fcaf17f2b615b53547f7a766646bc
Thống kê
Hôm nay : 1
TIN NỔI BẬT
TIN NỔI BẬT
Sinh thời, khi nói về mục tiêu giáo dục tiểu học, Bác Hồ kính yêu dạy “Tiểu học ...
5 Điều Bác Hồ dạy, chỉ với 30 chữ nhưng chứa đựng tất cả những giá trị, cốt cách, phẩm hạnh con người Việt Nam. Học sinh tiểu học là cấp học đầu tiên được học, được tiếp cận. Từng ngày, các em được vun bồi, chăm sóc để hình thành và phát triển những phẩm chất cao đẹp, giúp các em có mục tiêu, có ý chí nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập để trở ...
> Xem chi tiết